Radiateuren restauratie

Elke auto heeft zijn geschiedenis en patina. Bij al onze radiateur restauraties staat originaliteit en vakmanschap voorop. Indien mogelijk zullen wij de originele delen zoveel mogelijk hergebruiken. Deze delen worden gedemonteerd, gereinigd,  uitgedeukt en waar nodig gerepareerd of vervangen.

Indien, na demontage, blijkt dat delen zodanig beschadigd of gecorrodeerd zijn dat wij twijfelen aan de duurzaamheid, wordt  met de klant besproken of deze delen zullen worden hergebruikt of vervangen.

Radiateuren kunnen verchroomd, vernikkeld, gepolijst of gespoten worden geleverd. Verchromen en/of vernikkelen van de radiateuren worden volgens de hoogste kwaliteitseisen gedaan. Hierbij wordt eerst een dikke grondlaag koper opgebracht, zorgvuldig geslepen en gepolijst, vervolgens glans vernikkeld of verchroomd.

Elke radiateur wordt op dichtheid getest.

Na de eindcontrole, kan de radiateur worden opgehaald of goed verpakt aan u worden toegezonden.

Reastauratie-1

Restauratie-2

Restauratie-3

Restauratie-4

Onze klant stuurt ons foto’s voor een eerste schatting van de haalbaarheid en een prijs-indicatie voor de restauratie.

De radiateur wordt na ontvangst geïnspecteerd en uitvoerig gefotografeerd.

De radiateurdelen  worden gedemonteerd en gecontroleerd op bruikbaarheid. Alle delen worden uitgedeukt, eventueel worden delen vervangen. Vervolgens wordt de radiateurmantel weer opgebouwd en het nieuwe koelblok gemonteerd.

Na montage en testen op dichtheid wordt de radiateurmantel gepolijst en de verdere delen in de juiste kleur gespoten.

Het eindresultaat klaar voor montage op de auto.